دبيرستان غير دولتي افق (دوره اول)

راهنمايي

شما مي توانيد بخش مورد نظر را در آرشو موضوع دنبال كنيد


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۶ دى ۱۳۹۶ ] [ ۰۳:۰۱:۴۲ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

جشن ستارگان افق

در پايان براي كلاس هاي نهم جشن تكلاف برگزار شدبرچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۰۰:۲۱ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

جشن ستارگان افق

اجراي زنده گروه پاپ كلاس هفتم

 
برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۵۶:۰۰ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

جشن ستارگان افق

اجراي زنده گروه پاپ امير تاكي ،محمد مهدي سالكبرچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۵۵:۵۵ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

جشن ستارگان افق

در اين جشن از معلمان خوب  و با تجربه هم تجليل شدبرچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۵۳:۵۷ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

جشن ستارگان افق

اجراي تئاتر كارشناس توسط دانش آموزلن دبيرستان در جشن ستارگان افقبرچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۴۷:۳۷ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

جشن ستارگان افق

اجراي زنده گروه سنتي مهدي عسگري ، محمد مهدي سالك ، محمد امين رضوانبرچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۴۳:۳۳ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

جشن ستارگان افق

اجراي زنده گروه سنتي امير حسين عابدي فر ، مجتبي كاظم پور ، حامد مختاريبرچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۴۲:۰۰ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

جشن ستارگان افق

اجراي زنده گروه سنتي محمد هادي تاكي ، مجتبي كاظم پور ، حامد مختاريبرچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۴۱:۲۶ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

اهداي جوايز

اهداي جوايز به رتبه هاي سوم دبيرستان در جشن ستارگان افق


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۲:۲۷:۱۳ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

اهداي جوايز

اهداي جوايز به رتبه هاي دوم دبيرستان در جشن ستارگان افقبرچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۲:۲۵:۳۲ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

اهداي جوايز

اهداي جوايز به رتبه هاي اول دبيرستان در جشن ستارگان افق


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۲:۲۳:۳۶ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

جشن ستارگان افق

چهارشنبه مورخ 1396/12/16 جشن ستارگان افق راس ساعت 10 در تالار فجر برگزار شد


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۲:۱۹:۰۱ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

المپيك درسي

امروز شنبه مورخ1396/12/12 راس ساعت 15:30در دبيرستان افق (دوره اول) المپيك درسي براي تمامي پايه ها اجرا شد


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۶:۰۲:۰۰ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

جشن دانش آموزي

امروز پنجشنبه مورخ 1396/12/10 براي دانش آموزان فعال و بازيكنان تيم هاي ورزشي جشني در دبيرستان افق (دوره اول) برگزار شد .برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۳:۰۳:۵۹ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ]