دبيرستان غير دولتي افق (دوره اول)

تبريك

شب يلدا مبارك


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۰۲:۵۰:۳۳ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

هشت دانش آموز برتر سفره يلدا

راي شوراي دانش آموزي و دبيران در جشنواره يلدا در دبيرستان افق (دوره اول)به شرح زير بوده است.

1- ابولفضل حسن پور

2- حامد شاملي

3- مهدي عسگري

4- سيد امير محمد رضوان

5- محمد صدرا طاهري

6- حامد مختاري

7- رضا مهر عليان

8- دانيال عرب


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۱۳:۰۰ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

جشن يلدا

طرح صدرا طاهري در جشن يلدا

عكاس : حامد شاملي


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۰۶:۰۰ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

جشن يلدا

طرح حامد شاملي در جشن يلدا

عكاس : حامد شاملي


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۰۲:۰۰ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

جشن يلدا

طرح حامد شاملي در جشن يلدا

عكاس : حامد شاملي


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۴۸:۰۰ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

جشن يلدا

طرح امير محمد رضوان در جشن يلدا

عكاس : حامد شاملي


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۴۵:۰۰ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

جشن يلدا

طرح امير محمد رضوان در جشن يلدا

عكاس : حامد شاملي


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۴۲:۰۰ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

جشن يلدا

طرح محمد صدرا طاهري در جشن يلدا

عكاس : حامد شاملي


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۳۵:۰۰ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

جشن يلدا

طرح حامد شاملي در جشن يلدا

عكاس : حامد شاملي


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۳۱:۰۰ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

جشن يلدا

طرح ابولفضل حسن پور در جشن يلدا

عكاس : حامد شاملي


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۲۴:۰۰ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

جشن يلدا

طرح مهدي عسگري در جشن يلدا

عكاس : حامد شاملي


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۲۲:۰۰ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

جشن يلدا

برگزاري جشن يلدا در دبيرستان افق (دوره اول)

عكاس : حامد شاملي


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۱۵:۰۰ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

جشن يلدا

غم هايت را به برگ ها بسپار

امروز پچنشنبه مورخ 1396/9/30 راس ساعت 9:30 صبح در دبيرستان افق جشن يلدا  اجرا خواهد شد


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۰۹:۱۷:۰۰ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن توسط معلم گرامي آقاي سعيدي در آغاز مسابقات


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۹ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۰۲:۲۶ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

المپياد ورزشي

برگزاري المپياد ورزشي درون مدرسه اي دبيرستان افق (دوره اول) در ورزشگاه كوثر


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۹ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۳۸:۰۹ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ]