دبير آمادگي دفاعي

حسين رئيسي دبير آمادگي دفاعي

عكاس : محمد مهدي سالك


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۲:۰۲:۳۵ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

معاون فناوري

مهدي عسگري معاون فناوري در طرح مدام

عكاس : محمد مهدي سالك


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۲:۰۰:۰۰ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

معاون پرورشي

حامد مختاري معان پرورشي در طرح مدام

عكاس : محمد مهدي سالك


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۵۵:۲۱ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

دبير آمادگي دفاعي

حسين رئيسي دبير آمادگي دفاعي در طرح مدام  در حال تدريس

عكاس : محمد مهدي سالك


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۵۰:۰۰ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

شعار بهداشتي

محمد هادي تاكي مربي بهداشت در حال هدايت دانش آموزان

عكاس :محمد مهدي سالك


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۳۸:۰۷ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

معاون پرورشي و معاون فناوري

حامد مختاري معاون پرورشي و مهدي عسگري معاون فناوري

عكاس :محمد مهدي سالك


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۲۰:۱۹ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

مشاوره

آرين شريفي مشاور در طرح مدام

عكاس :عليرضا كافي


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۱۲:۳۱ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

كلاس هفتم بينش

انظباط كلاس هفتم بينش در طرح مدام قابل ستودن است

عكاس  : عليرضا كافي


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۱۰:۰۰ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

متصدي خدمات

صدرا طاهري و ايمان ترابي متصدي خدمات در طرح مدام

عكاس :محمد مهدي سالك


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۰۸:۴۹ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

صبحانه

ميل كردن صبحانه توسط معلمان گرامي در طرح مدام

عكاس : محمد مهدي سالك


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۰۸:۰۰ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

پرسش كلاسي

پرسش كلاسي از كلاس نهم فرهنگ در طرح مدام

عكاس : محمد مهدي سالك


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۰۶:۰۰ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

مربي بهداشت

محمد هادي تاكي مربي بهداشت در طرح مدام

عكاس :محمد مهدي سالك


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۰۴:۴۹ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

مدير مالي

رضا مهر عليان مدير مالي در طرح مدام

عكاس :محمد مهدي سالك


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۰۲:۱۲ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

صبحانه

ميل كردن صبحانه توسط معلمان گرامي در طرح مدام

عكاس :محمد مهدي سالك


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۵۸:۵۴ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

اهداي جوايز

اهداي جوايز از طرف مديريت به احمد رضا بختياري  طرح مدام

عكاس :محمد مهدي سالك


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۲۴:۱۷ ] [ بازدید: ] [ مهدي عسگري ]

[ نظرات (0) ]

[ ۱ ][ ۲ ]